Les inscripcions estan tancades

Curs Eines de facilitació per al món educatiu

L'art d'aprendre a tractar-se bé

4a edició | Online

Curs anul·lat

Un curs dissenyat per promoure les cures
als centres educatius

 Odoo • Imatge amb peu de foto

DATA LÍMIT PER A INSCRIURE'S AL CURS COMPLET: 18 D'OCTUBRE DE 2023

Informació pràctica


Calendari

19 d’octubre i 2 de novembre, 16 i 30 de novembre, 11 i 25 de gener, 8 i 22 de febrer, 7 i 21 de març, 11 i 25 d’abril, 9 i 23 de maig, 6 i 20 de junyHoraris

Dijous de 18 a 20 h

Estructura del curs

- 8 mòduls, 2 sessions per mòdul

- 3 mentories durant el curs (només per a qui fa el curs complet).

- 8 sessions de grup d’iguals (només per a qui fa el curs complet).

Pots matricular-te a tot el curs o als mòduls que t’interessin.

 


FORMACIÓ RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Idioma

Català

Format

Online

Preu

Formació completa: 580 € (Inclou les sessions i les mentories grupals)

Preu per mòdul: 70 € (no inclou les mentories grupals).

Veure més informació a l'apartat Opcions de pagament.

Material de suport

El curs inclou material de suport que s’entrega al principi de la formació. 

Presentació del curs

A Fil a l'agulla fa més de 10 anys que acostem la facilitació de grups al món educatiu. Treballem braç a braç amb mestres, professorat, educadores, monitoratge, equips del PAS, equips directius, famílies, criatures i joves per a promoure el bon tracte i transformar les dinàmiques de discriminació en suport mutu.

En un món on regna la desigualtat i l'individualisme, promoure la cultura de les cures en el centre educatiu requereix formació específica. Aquesta formació t'ajudarà a estar millor posicionada i et donarà eines concretes que aplicar en el dia a dia per a poder portar a la pràctica la visió que tens per al món de l'educació.

Hem dissenyat un curs en línia adaptat a les necessitats que recollim dels equips docents en els centres educatius que acompanyem. Com canviar una dinàmica de classe en la qual hi ha persones que s'ho passen malament repetidament? Com fer que les persones que passen més desapercebudes i són menys participatives també tinguin el seu lloc en el grup? Què fer quan algú es passa de la ratlla? Existeixen alternatives al càstig? Com crear espais on l'alumnat pugui deixar de costat les cuirasses i parlar des del cor? Com educar l'empatia? Com fomentar una cultura que ajudi a conflictuar de manera saludable? Com potenciar lideratges distribuïts que atenguin el bé comú?

Aquest curs està dirigit a persones que es dediquen al món de l'educació: mestres i professorat d'infantil, primària i secundària, equips directius, educadores, monitoratge i personal no docent dels centres educatius.

Aquesta activitat està reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Vídeo de presentació del curs per la Sara Carro Ibarra

Servir-se dels conflictes per a conviure d'una manera positiva amb la diversitat.

 
 

Programa i calendari

Mòdul 1: El posicionament: el rol de qui educa en el món d’avui. 19 d’octubre i 2 de novembre

En el primer mòdul posarem el focus en entendre més profundament el nostre rol, quin és el nostre posicionament i quins somnis i valors volem per la infància i el jovent. Tenir claredat en això ajuda a situar-nos en un lloc que afavoreix el nostre propi apoderament i dona major suport al desenvolupament del grup, per portar a la pràctica la visió i les expectatives que tens per al món de l’educació.

El contingut del mòdul inclou:

 • El posicionament: conèixer la visió personal de la vocació professional i com entenem el nostre rol. 
 • Crear comunitat en el món educatiu. Què entenem per això i com facilitar-ho.
 • La facilitació en el món educatiu: el rol de la persona que facilita, com desenvolupar-lo i per a què. Quin és el seu paper en el món educatiu? Com es complementa amb el teu rol docent i educatiu?

 • Preu del mòdul per separat: 70€. 

Mòdul 2: Les dinàmiques de poder: prevenir l’exclusió i generar ambients de major benestar per tothom. 16 i 30 de novembre

En el segon mòdul posarem el focus a entendre les dinàmiques de poder que es donen en els grups. Sovint quan parlem de poder la gent ho relaciona amb l’abús del poder. 

Com podem utilitzar (i ensenyar a utilitzar) el poder en favor del bé comú i no de la discriminació? Què fa que hi hagi aspectes i persones del grup que queden més al marge? De què depèn que a unes persones se les escolti i se les valori més que a unes altres? Què és important tenir en compte per a promoure dinàmiques relacionals saludables? 

Parlarem de poder, rang i privilegis des de la visió sistèmica dels grups i llançarem preguntes que ens ajudin a tenir més consciència de la nostra pròpia relació amb el poder.

El contingut del mòdul inclou:

 • Els grups: una visió sistèmica que ens aproxima a conèixer la complexitat dels grups i a tenir una eina per a entendre les dinàmiques internes. Sovint entenem els grups com una suma d’individus. En aquest mòdul aprendrem a veure’ls també en conjunt i a entendre la importància d’intervenir amb tot el grup per afavorir una cultura relacional constructiva.  
 • Poder rang i privilegis: com entenem el poder, quins tipus hi ha i com treballar i gestionar les dinàmiques de poder en el grup. Eines per facilitar la inclusió i promoure espais segurs i de desenvolupament per tothom. 
Preu del mòdul per separat: 70€. 

          Mòdul  3: Acompanyament emocional. 11 i 25 de gener

          Aprendre a acompanyar els grups (i a nosaltres) en el camp emocional és clau per a conrear relacions grupals saludables.

          En aquest mòdul aprendrem a desxifrar la cultura grupal, aquell conjunt de normes (no escrites) i creences que estructuren i donen forma als comportaments, actituds i experiències que estan més benvingudes als grups. I assajarem maneres de potenciar una actitud d’obertura a la diversitat d’emocions, posant especial atenció a la gestió d’aquelles emocions més difícils d’expressar, d’escoltar i/o d’acompanyar.


          El contingut del mòdul inclou:

          • El món de les emocions: explorarem què són, per a què són útils, com les identifiquem i com les expressem
          • L’ètica de les cures: el valor de la subjectivitat i el món emocional
          • La influència del gènere en el món emocional
          • Eines per a acompanyar diferents experiències difícils: el dol, la tristesa, la frustració, la ràbia, la por...

          Preu del mòdul per separat: 70 €

          Mòdul  4: Gestió de conflictes. 8 i 22 de febrer

          En el quart mòdul ens centrarem en la gestió de conflictes. Què és conflicte, com identificar-lo i com intervenir. Aprendrem quan és millor intervenir de manera individual, relacional o grupal. Atendrem aspectes relacionats amb la comunicació i ens acostarem a les dinàmiques conflictuals des d’una perspectiva sistèmica.


          El contingut inclou:

          • Cultura al voltant del conflicte: creences i relació amb el conflicte
          • El conflicte com a procés, què és, què implica i què es pot aprendre. Quins tipus de conflicte podem evitar i com. 
          • Eines per la intervenció en els conflictes tenint en compte la intervenció amb les persones, acompanyant relacions o subgrups o amb tot el grup. Eines per la gestió de l’aula.
          Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 5: Atenció i prevenció de l'assetjament i la discriminació. 7 i 21 de març

           En aquest mòdul ens endinsarem en les dinàmiques de discriminació per a reconèixer-les, atendre-les i gestionar-les. Posarem en pràctica eines per a prevenir i gestionar dinàmiques relacionades amb l’assetjament escolar.


           El contingut del mòdul inclou:

           • Dinàmiques de discriminació i assetjament escolar: què és (i què no és) i com identificar-ho.
           • Els rols de l'assetjament escolar: el rol de la víctima, de l'agressor i els testimonis. Eines per a identificar-los i com intervenir amb cadascun dels rols. 
           • Eines, estratègies i mecanismes per a la intervenció. Parlarem de les eines i recursos que estan a l’abast per a una intervenció de centre i d’eines per a treballar en la intervenció directa des del teu rol.            Preu del mòdul per separat: 70€

           Mòdul 6: La mirada restaurativa per abordar les situacions de discriminació. 11 i 25 d’abril

           La mirada restaurativa ens proposa una nova perspectiva per treballar les situacions de discriminació. Aquesta mirada parteix del dany infligit i de les necessitats de les persones afectades per a guiar l’acció restaurativa, amb l’objectiu de restablir, sempre que faci sentit i sigui possible, la relació i el vincle. Té en compte la seguretat de les persones, i dona suport a la presa de responsabilitat i a la transformació de les condicions que perpetuen les situacions de violència i discriminació. En aquest sentit, és una mirada comunitària que considera l'impacte que ha rebut el grup (i no només les persones més directament implicades) i també quina és la seva responsabilitat. 


           El contingut del mòdul inclou:

           • La mirada restaurativa: principis bàsics 
           • Pràctiques restauratives: les preguntes restauratives i altres eines
           • L'acompanyament als processos de presa de responsabilitat: com fer-se càrrec dels nostres propis impactes
           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 7: Cercles de Paraula: una eina restaurativa per a comunicar-se des del cor. 9 i 23 de maig

           El Cercle de Paraula és una de les tècniques que utilitzem per a guiar el diàleg grupal, com un element ritual per a poder treballar amb el grup. En aquest mòdul aprendrem a fer servir aquesta eina, els principis que la sostenen i les habilitats necessàries per a guiar el seu funcionament, perquè s’adapti als objectius que tinguem en cada situació.


           El contingut del mòdul inclou:

           • Origen dels cercles. Què són i com funcionen
           • Tipus de cercles i per a què serveixen
           • Preparació, execució i tancament
           • Habilitats i eines bàsiques per a facilitar el Cercle de Paraula.
           Preu del mòdul per separat: 70 €

           Mòdul 8: Eines de suport professional per posar en pràctica l’aprenentatge. 6 i 20 de juny


           Aquest darrer mòdul té un doble focus. D'una banda, té la vocació de donar-te suport a saltar de la teoria a la pràctica i que et sigui d'ajuda en el teu quotidià a l'hora d'intervenir amb l'alumnat o amb el grup de persones amb el qual treballes. D'altra banda, aquest mòdul posa el focus en tu. Tu ets la principal eina amb la qual comptes. 

           Aquest mòdul t'ajudarà a prendre més consciència de la teva pròpia experiència com a professional del món educatiu: qui ets i com tu influeixes al teu alumnat o al grup amb el qual treballes.

           Aquest últim mòdul el dedicarem a recollir els aprenentatges en aquestes dues direccions: la teva pròpia experiència i els recursos apresos per a acompanyar al grup cap a la direcció que tu et marquis.

           Aquest mòdul és exclusiu per a les persones que hagin realitzat tota la formació.


            El contingut del mòdul inclou:

           • La mirada apreciativa: com entrenar una visió centrada en allò que funciona i els recursos que tenim per a fer-ho possible. L'atenció als recursos (i no al dèficit) 
           • Com afavorir una mirada de curiositat i d’obertura. Eines pel suport professional en moments difícils
           • Claus per a liderar un grup i fomentar el lideratge que desitges.
            Mòdul disponible només per a la modalitat de Curs Sencer.

           Informació sobre les mentories i els grups d'iguals

           La formació completa també inclou tres sessions de mentoria grupals repartides al llarg del curs. L'objectiu de les sessions de mentoria és proveir-te de suport individualitzat als reptes que et trobes en el teu camí professional. Les mentories són en petits grups per a poder aprendre també de les situacions i reptes d'altres persones del teu grup d'iguals. Les dates de les mentories grupals s'assignen un cop muntats els grups d'iguals, a l'inici del curs.

           El grup d'iguals promou el vincle i la col·laboració amb persones amb què compartir reflexions, aprenentatges, reptes, practicar exercicis i donar-se suport mutu al llarg del curs. S'aconsella planificar una reunió al mes.


           Formadores

           Lídia Casanovas Abancó

           Educadora i facilitadora de grups. Acompanyo a les escoles i instituts en moments de canvi o de dificultat des de fa més de deu anys. Treballo en projectes de prevenció i atenció a la discriminació amb infants, joves, famílies, educadores i professorat. Vull una societat lliure de violències masclistes, racistes i capacitistes, i per això estic compromesa amb l’educació a totes les etapes, formes i nivells, acompanyant perquè cadascú pugui tenir el permís de ser qui és. Compagino el meu background teatral amb les eines i habilitats de facilitació i lideratge que he après en els estudis de Treball de processos, Educació Viva i Pràctiques Restauratives. M’he especialitzat en donar suport en projectes de millora de la convivència, en projectes de coeducació, portant la pràctica dels feminismes, la mirada restaurativa i els cercles de diàleg tant amb infants com amb mestres, docents i famílies.

           Ainhoa Roca Vielba

           Formadora, facilitadora i creadora escénica. Actualment sóc estudiant avançada de Treball de Processos, formada en teatre desde la metodologia de Jacques Lecocq i en diferents corrents de l’àmbit educatiu com l'educació creadora d’Arno Stern. Tinc experiència formant i acompanyant a professionals de l’àmbit educatiu i sanitari. M’interessa el treball amb les relacions: com posar consciència a les dinàmiques de poder i com cuidar-nos quan ens fem mal o no ens entenem. Acompanyo en el món educatiu a crear centres educatius més agradables i vivibles per a totes les persones: criatures, adolescents, joves, docents, famílies... fent prevenció i atenció a la discriminació, i cultivant una manera de conviure que posi les relacions i l’acompanyament dels conflictes al centre. Sóc coautora en el llibre de Teixir comunitats on parlo sobre el conflicte i els processos de dol.            Preus i opcions de pagament

           El preu del curs sencer és de 580 €. Pots fer el pagament sencer o fraccionat de la manera següent:

           • 1r pagament  290€ fins el 10 d’octubre
           • 2n pagament 290€ fins el 15 de febrer

           Es triarà l'opció a l'hora de fer el pagament.

           Si vols fer mòduls per separat, el seu preu unitari és de 70€ en un pagament únic amb targeta

           Odoo • Text i Imatge

           És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per a reservar la plaça. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.  Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org.

           Podeu veure aquí la normativa d'inscripcions.